תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש חברת החזרי מס בע"מ ח.פ  516115664, הבעלים והמנהלת את האתר בכתובת האינטרנט moshemichaeli.co.il (להלן: "החברה" ו/או "נותן השירותים") מספקת מידע ראשוני כגון מאמרים ושירות החזרי מס. איסוף המידע הראשוני וההצטרפות לשירות יכול להיעשות על גבי רשת האינטרנט. בנוסף, מפעיל האתר אזור אישי לטובת הלקוחות (להלן: "האתר" ו/או "מערכת").   טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור אישי הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:"האזור האישי")  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).   חשוב לנו שתדע הקמנו מערכת אינטרנטית שתתמוך בשירות טוב יותר עבור לקוחותינו. אנחנו שומרים על הפרטיות שלכם לפי דרישות הדין.   הקדמה רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.   השימוש באתר  
 1. הגדרות
  • "המשתמש/ המשתמשים""– משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
  • "מנוי"-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו.
  • השירות– מתן גישה למידע כלשהו באתר בין אם בתמורה ובין אם לא ובצירוף הסכם ההתקשרות מול החברה שמופיע בסוף תהליך ההרשמה הדיגיטלי.
 
 1. הסכמה לתנאי השימוש
  • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או שליחת מסמכים לפי ההוראות של הטפסים החכמים באתר והכל בקשר לאתר ובכל מדיה אחרת, הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
  • החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות
  • במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
  • כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
   
 1. פעילות האתר
  • השירות הניתן באתר מתבצע לרבות באמצעות טפסים חכמים אשר מתבססים על תשובות המשתמש, סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים, ועוד (להלן: "המידע" ו/או "הרישום לשירות"). על חלק מהמידע מבוצע ניתוחים ועיבודים שונים ו/או עברו עיבוד טרם הצגת המידע באתר.
  • יודגש כי הרישום לשירות המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד לשם איסוף ראשוני של המידע. על המשתמש לשתף בפעולה עם החברה במידה ויש צורך במידע משלים נוסף.
  • מכל מקום, המידע באתר לא מתיימר לנבא תוצאה כלשהי ואין כל הבטחה להצלחות ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
  • האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר באתר.
  • החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו.
  • על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
מתעניינים
 • באתר תהיה אפשרות הן להשאיר פרטים ליצירת קשר והן תיתנן אפשרות לגולשי האתר להגיש מועמדות לשירות ולהשאיר פרטים בטופס החכם הכולל העלאת מסמכים.
 • השארת הפרטים ייעשו באמצעות מילוי הטפסים הרלוונטים באתר על דרישותיהם כפי שיופיע באתר בהתאם להקשר- הכל לשיקול דעת מפעיל האתר (להלן: "פניה" ו/או "הגשת מועמדות לשירות").
 • לאחר פניה תתבצע בחינה מעמיקה על ידי החברה וככל שהחברה תחליט לקדם פניה מסוייימת יחלו לפעול בעניינו, המשך ההתקשרות יכול וייעשה בין היתר בטלפון, במייל ו/או בכל צורת התקשרות אחרת, שיבחר לנכון ולשיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר הכוללת בין היתר לקיחת פרטים נוספים ובירור צרכיו.
גמול לחברה על החזר מוצלח
 • השירות מבוסס הצלחה ומפורט בהסכם ההתקשרות בין הלקוח לחברה אשר מופיע במסמכי האתר.
 • עם סיום ההרשמה תינתן אפשרות ללקוחות האתר לגשת לאזור האישי ולקבל עדכונים אודות מצבם בתיק (להלן:"סטטוס התיק").
 • לחברה שיקול הדעת הבלעדי לשנות מעת לעת את תוכנית הגמול. יש לעיין בהסכם ההתקשרות טרם הצטרפות לשירות.
מסירת פרטים באתר
 • החברה מתבססת על תשובות המשתמשים באתר בכדי לקדם את עניינהם. על כן על המשתמשים לדווח מידע אמין, מדויק ונכון. כל טעות או נזק שייגרם כתוצאה מדיווח שגוי לא יקים אף אחריות על בעל האתר.
שימוש אסור במערכת
 • המשתמש מצהיר כי לא ישתמש לרעה באתר ולא בדרכים הבאות:
 • לא ישתמש באתר או בחלקו בצורה לא חוקית ו/או למטרות לא חוקיות.
 • שימוש באתר בצורה שיכולה לפגוע בפעילות האתר ומטרותיה.
 • ניסיון לחדור לאזור אישי, מוצפן, רגיש של האתר ו/או להוות בפעילות באתר סכנה ליתר המשתמשים ו/או למערכת האתר.
 • פניה מרובה בבקשות באתר.
 • לסחור ו/או למכור בכל דרך שהיא שירות שמציע האתר ללא אישר האתר.
 • אינך רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או בכל דרך אחרת לנצל את המידע שבאתר או מסד הנתונים שלו בין היתר באמצעות סקרפינג (scarping), דאטה מיינינג (data mining), הארווסטינג (harvesting), סקרין סקרפינג (screen scraping), reverse engineering איסוף ו/או אנטגרגציה באף צורה, אינדקסינג, שימוש ברובוט, ספיידר או כל כלי אוטומטי וטכניקות על האתר ומסדיה ו/או כל מתחם ששייך ו/או קשור לחברה.
 • העלאת מידע מפר זכויות צד שלישי לרבות הפרת זכויות קנייניות בין היתר קניין רוחני.
 • אסור לעלות תוכן פוגעני כגון הוצאת דיבה או תוכן פורנוגרפי.
 • במידה והאתר יעלה על פעילות חשודה למדיניות האתר ו/או המהווה סכנה למשתמשים אחרים ו/או מפרה כל דין ו/או פרסום מידע שקרי תחת חשבונך ו/או לא סיפקת מידע בזמן סביר ו/או לפי חוק ו/או לפי רשות דורשת עלינו לבצע פעולה כלשהי הקשורה לחשבונך. לחברה נשמרת הזכות הבלעדית לבצע כל פעולה על חשבונך לצורך כך.
 • לחברה נשמרת הזכות בהפרה שלעיל לסגור , להגביל או למחק את חשבונך ללא התראה מוקדמת. המידע יישמר ככל הניתן ותתאפשר למשתמש לפנות להנהלת האתר לברר את הנושא.
 • יהיה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 • החברה רשאית למנוע כל פעולה באתר, במידה ותמצא, כי פעילות זו נעשית שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת פעילות כזו ו/או שמפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי המודעה הנ"ל מפרה את זכויותיו ו/או מפרה דין אחר.
 • חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרשיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
 • ביטול עסקה
 • השירות הניתן מבוסס הצלחה ועל כן השירות ניתן בפועל רק כאשר הלקוח מקבל החזר כספי בפועל. משכך אין ביטול עסקאות מרגע מתן השירות בפועל. למעט אם נקבע אחרת על פי דין.
  מנויי האתר
 • לקוח יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן. רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש). הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה.
 • המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 3: PC, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רישיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.
 • לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות. צפייה בנכסים, שיתוף מידע בכלים חברתיים, שמירת נכסים ועוד.
 • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
 • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
 
 1. טיב השירות
  • החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצטרפות לקהל הלקוחות של החברה ועדכון בעניין הטיפול בעניינם. כל זאת לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע.
  • המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
 
 1. תוכן האתר והסרת אחריות
  • החברה עובדת עם מערכות, טכנולוגיה ואנשי מקצוע חיצוניים ופנימיים בכדי לספק מידע ו/או הערכות מדויקות בעניין סיכויי ההחזר וסיכויי ההצלחה של השירות. עם זאת, יכול ויחולו אי דיוקים ו/או שיבובים ו/או טעויות אנוש ו/או טעויות של מחשב בחישוב ובהערכות במהלך מתן השירות. על המשתמש לבדוק בעצמו ו/או בפנייה למומחה מטעמו ולקבל חוות דעת נוספת.
  • לחברה לא תהיה כל אחריות על פער כלשהו בין תחזית או הערכה שניתנה ללקוח. ההחזר הקובע הוא ההחזר בפועל שיקבל הלקוח מרשויות המס.
  • כל פניה מטעם הלקוח לרשויות תהיה על אחריותו בלבד ולא תקום טענה על ההשפעה של טיב שירות החברה.
  • יובהר כי האתר עובד על בסיס הצלחה בתיקים ואינו מתחייב לאף תוצאה מכל סוג. ההתקשרות בין הצדדים מתבססת על אמון וכוונה להשיג עבור הלקוח את המיטב וכפי שעולה מהסכם ההתקשרות. לא תקום טענה מאף סוג לעניין טיב ביצועי השירות.
  • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים ו/או המוזנים על ידי החברה. התוכן מתבסס על דרישות של צדדים שלישיים שיכולים לשנות מעת לעת ובמפתיע את דרישותיהם ולא לתאום את הטפסים באתר.
  • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.
  • ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו, ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
  • החברה מעמידה לרשות המשתמשים את האתר ככלי אינטרנטי לשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על הטיפול בפניות או כמי שחבה באחריות כלשהי במענה לפניות ו/או נושאת באחריות לפעילות העולה מהצגת התוכן באתר לרבות הסתמכות על התוכן. יודגש, האתר מהווה מערכת לפניה ראשונית וקבלת אומדן בלבד. אין החברה מתחייבת לענות לכל פניה ו/או מחויבת לזמן תגובה מסוים. לא תקום טענה לאף אחד בעניין זה.
  • האתר עושה מאמצים לנטר את איכות התוכן המועלה לאתר אך אינו יכול לקחת אחריות בגין התוכן לרבות חומר שמועלה על ידי המשתמשים ו/או המנויים ו/או כל תוכן אחר שמועלה מחוץ לאתר ובתוכו. הערכות סיכויי הצלחה ככל שמוצגים באתר משמשים כאומדן בלבד.
  • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או עורכת בדיקה אודות הנכסים המפורסמים אלא מתווכת בלבד כדין.
  • לא תקום כל טענה לרבות נזק שנגרם למשתמש כלפי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר מכל סוג שהוא.
   
 1. יצירת קשר
 
 1. פרטיות
  • החברה מודעת ומדויעה כי יכול ויעבור ויתאחסן בשרתי החברה מידע רגיש אודות משתמשים בעת ולאחר מילוי הטופס והעלאת המסמכים. החברה תעשה כל הנדרש כדין לאבטח את המידע בהתאם לדרישות הדין.
  • על הלקוח להבין לדעת ולהסכים כי הינו מודע למידע הרגיש שהוא מעלה לאתר. לכן, החברה הציעה ללקוחות אפשרות להשאיר פרטים ליצרית קשר בלבד. ככל שהלקוח מעדיף צורת התקשרו זו.
  • ככל שיהיה צורך ברישום מאגר מידע תיעשה כן החברה ותשמור על הדין.
  • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן ולמעט הכתוב בתקנון זה, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
  • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. תינתן אפשרות לרשומים להסיר עצמם מרשימת הדיוור.
   
 1. זכויות הקניין של החברה
  • שמירת בעלות– הבעלות המקורית בחומר שיעלה באתר יישמר לזכות המשתמשים. עם זאת, המשתמש מתירים שימוש למטרות מסחריות, שיווקיות וזאת ללא תשלום מאף סוג לרבות בדמות של תמלוגים. כל מסמך ו/או דו"ח אחר שאינו דו"ח רשמי ייחשב כאילו עבר לבעלות החברה והצד השני וויתר על כל טענה בעניין.
  • כל הזכויות באתר (למעט המסמכים שהעלה המשתמש כפי שהוסדר בתקנון זה) לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות, שיטות עבודה, סודות מסחריים, ממשק, צורת שיווק ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט, תהליכי עבודה וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני ומי מטעמה.
  • אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 
 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  • במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
  • החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 
 1. כללי
  • לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.
  • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
  • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
  • סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח.
  • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.